Sa Likod

Meet our Special Project Relation Officer! 🙂

Confession of A Single

Sa likod ng mga kanta

Ay mga istoryang lumipas.

Sa likod ng mga tula

Ay ang damdaming gustong kumawala.

Sa likod ng bawat litrato

Ay mga alaalang nais balikan.

Sa likod,

Nakatago.

Natatakpan.

Nahaharangan.

Tulad ng tahimik na pag-hikbi

Na pinapalitan ng mga ngiti.

Tulad ng masakit na pagbagsak

Na itinatago sa malakas na halakhak.

Tulad ng mapait na katotohan

Na ibinabalot sa matamis na kasinungalingan

Tulad ng karampot na pag-asa

Na pinangingibabawan ng matapang na paglaban at pagtaya.

Sa likod,

Nakatago.

Natatakpan.

Nahaharangan.

Sa likod ng bawat ‘Oo’

Ay ang lihim na pag-iling.

Sa likod ng mahigpit na pagkapit

Ay ang mga palad na nangangawit.

Sa likod ng mga pigil na luha

Ay ang masakit na bara sa lalamunan.

Sa likod ng mainit na pagmamahal

Ay ang pusong pagal.

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: