Monthly Archives: October 2016

Status: In Relationship?

Originally posted on iamnonimum:
Hindi ako isang dalubhasa sa larangan na tinatawag nilang “in relationship” dahil hindi ko alam kung nandito ba ako sa sitwasyon ito ngunit iniisip ko ang mga “problemang” ito. Don’t make promises: pag nangako ka siguraduhing…

Status: In Relationship?

Originally posted on iamnonimum:
Hindi ako isang dalubhasa sa larangan na tinatawag nilang “in relationship” dahil hindi ko alam kung nandito ba ako sa sitwasyon ito ngunit iniisip ko ang mga “problemang” ito. Don’t make promises: pag nangako ka siguraduhing…

Never Love A Writer

Originally posted on Poetry, Misery and Liberty:
Never date a writer for she will always remember all the things you did and did not do. She will also remind you of the things you should have done.  She might subtly…

Never Love A Writer

Originally posted on Poetry, Misery and Liberty:
Never date a writer for she will always remember all the things you did and did not do. She will also remind you of the things you should have done.  She might subtly…

#M*rL*n*

Aaminin ko na duguan ako ng mga panahong una tayong nagkita. Masakit ang mga sugat na iniwan ng bakas ng kahapon. Pero patuloy tayong naglakad patungo sa isang magandang bukas. Pinili natin ang bumangon at magsimulang muli. May kung anong

#M*rL*n*

Aaminin ko na duguan ako ng mga panahong una tayong nagkita. Masakit ang mga sugat na iniwan ng bakas ng kahapon. Pero patuloy tayong naglakad patungo sa isang magandang bukas. Pinili natin ang bumangon at magsimulang muli. May kung anong

Bro, Don’t Me.

Based on a thousand true stories of malilinaw na malabong usapan, though not one of them mine. Rather, these are the collective thoughts of males and females alike who are close to me and have been in such circumstances before.…

Bro, Don’t Me.

Based on a thousand true stories of malilinaw na malabong usapan, though not one of them mine. Rather, these are the collective thoughts of males and females alike who are close to me and have been in such circumstances before.…

Just Friends: Are You Sure?

Originally posted on joenasandiego.com:
“What’s wrong with two people spending time together?” “…” “We’re just friends.” “Are you sure?” Let’s clarify this: I am not against guy-girl friendship. I’m all up to it. Thinking of it now, I even…

Just Friends: Are You Sure?

Originally posted on joenasandiego.com:
“What’s wrong with two people spending time together?” “…” “We’re just friends.” “Are you sure?” Let’s clarify this: I am not against guy-girl friendship. I’m all up to it. Thinking of it now, I even…

/ PSA

Nagmahal. Nasaktan. Humugot.

Sabi nila hindi daw maiiwasan na kapag magmamahal ka ay masasaktan ka. Kung kaya’t ihanda mo ang iyong sarili na masaktan kung gusto mo talagang magmahal. Ewan ko kung totoo iyon. Haha! Tingin ninyo? Anyway, ito ang ilan sa mga

/ PSA

Nagmahal. Nasaktan. Humugot.

Sabi nila hindi daw maiiwasan na kapag magmamahal ka ay masasaktan ka. Kung kaya’t ihanda mo ang iyong sarili na masaktan kung gusto mo talagang magmahal. Ewan ko kung totoo iyon. Haha! Tingin ninyo? Anyway, ito ang ilan sa mga

The Necessary Art of Waiting

Originally posted on The Idiot Mom:
I hate waiting. No, I ABHOR it! Who doesn’t? I get so darn frustrated with my husband who has patience like he shouldn’t have; and he complains how I am just too impatient and…

The Necessary Art of Waiting

Originally posted on The Idiot Mom:
I hate waiting. No, I ABHOR it! Who doesn’t? I get so darn frustrated with my husband who has patience like he shouldn’t have; and he complains how I am just too impatient and…

Last Weekend of September 2016

Originally posted on Punjetry:
Wow, it just felt like a few minutes ago I was blogging about the last weekend of August 2016. Next time you’ll know it, it will be the last weekend of December! Friday I came into…

Last Weekend of September 2016

Originally posted on Punjetry:
Wow, it just felt like a few minutes ago I was blogging about the last weekend of August 2016. Next time you’ll know it, it will be the last weekend of December! Friday I came into…