Monthly Archives: October 2016

Status: In Relationship?

Originally posted on iamnonimum:
Hindi ako isang dalubhasa sa larangan na tinatawag nilang “in relationship” dahil hindi ko alam kung nandito ba ako sa sitwasyon ito ngunit iniisip ko ang mga “problemang” ito. Don’t make promises: pag nangako ka siguraduhing…

Status: In Relationship?

Originally posted on iamnonimum:
Hindi ako isang dalubhasa sa larangan na tinatawag nilang “in relationship” dahil hindi ko alam kung nandito ba ako sa sitwasyon ito ngunit iniisip ko ang mga “problemang” ito. Don’t make promises: pag nangako ka siguraduhing…

Never Love A Writer

Originally posted on Poetry, Misery and Liberty:
Never date a writer for she will always remember all the things you did and did not do. She will also remind you of the things you should have done.  She might subtly…

Never Love A Writer

Originally posted on Poetry, Misery and Liberty:
Never date a writer for she will always remember all the things you did and did not do. She will also remind you of the things you should have done.  She might subtly…

#M*rL*n*

Aaminin ko na duguan ako ng mga panahong una tayong nagkita. Masakit ang mga sugat na iniwan ng bakas ng kahapon. Pero patuloy tayong naglakad patungo sa isang magandang bukas. Pinili natin ang bumangon at magsimulang muli. May kung anong

#M*rL*n*

Aaminin ko na duguan ako ng mga panahong una tayong nagkita. Masakit ang mga sugat na iniwan ng bakas ng kahapon. Pero patuloy tayong naglakad patungo sa isang magandang bukas. Pinili natin ang bumangon at magsimulang muli. May kung anong

Bro, Don’t Me.

Based on a thousand true stories of malilinaw na malabong usapan, though not one of them mine. Rather, these are the collective thoughts of males and females alike who are close to me and have been in such circumstances before.…

Bro, Don’t Me.

Based on a thousand true stories of malilinaw na malabong usapan, though not one of them mine. Rather, these are the collective thoughts of males and females alike who are close to me and have been in such circumstances before.…

Just Friends: Are You Sure?

Originally posted on joenasandiego.com:
“What’s wrong with two people spending time together?” “…” “We’re just friends.” “Are you sure?” Let’s clarify this: I am not against guy-girl friendship. I’m all up to it. Thinking of it now, I even…

Just Friends: Are You Sure?

Originally posted on joenasandiego.com:
“What’s wrong with two people spending time together?” “…” “We’re just friends.” “Are you sure?” Let’s clarify this: I am not against guy-girl friendship. I’m all up to it. Thinking of it now, I even…