I choose to stay. Away.

akongaito

I choose to stay because I love you.

Dahil gusto kong makasama ka.

Dahil ikaw ang nagpatibok ng puso ko.

Dahil masaya ako sa ideya ng “tayo”.

Dahil gusto kitang ipaglaban.

Dahil ikaw lamang.

I choose to stay away because I love you.

Dahil gusto kong abutin mo ang mga pangarap mo.

Dahil ayokong makagambala sa plano mo.

Dahil “baka” hindi pa ito ang tamang panahon.

Dahil natatakot ako.

Dahil isinuko ko na ito sa Kanya.

Dahil kung tayo, tayo talaga.

And I found myself. Still. Choosing. You.

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: