Kalungkutan o pag-ibig?

Janella Elaine | Artist & Writer

Natagpuan kita sa pagitan ng kalungkutan na walang katapusan.

Kung saan natamo ko naman ang taglay na katapangan.

At sa tuwing malakas na ulan ay mararanasan,

Nadarama ko ang lalim ng iyong kalungkutan.

Sa gitna na kapightian, hanap ko ay liwanag.

At sa pagdating mo, kalooban ko ay napapanatag.

Kakaibang kaligayahan ang aking nasaksihan.

Tila ayaw ko ng magwakas ang pag-ibig na nasimulan.

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: