Sampung Dahilan Kung Bakit Dapat Mong Panoorin ang “Kita Kita”

Doctor Eamer

(Photo grabbed from spot.ph)

Sabi nila kapag galit ka, kailangan mo raw bumilang ng isa hanggang sampu para hindi ka makasakit o makapagbitaw ng mga salitang maaari mong pagsisihan sa huli. Hindi ako galit pero magbibilang pa rin ako.

Isa. Para sa iyo ito.

Kung sa tingin mo’y ika’y pretty, funny and smart, this movie is for you. You will be able to validate na kahit gaano ka man kaganda, gaano ka man kasayang kasama, at gaano ka man katalino, ay maaari ka pa ring ipagpalit sa iba.

Wala ba talagang contentment ang mga lalaki (o babae) pagdating sa relasyon? I think one of the ingredients of true love and happiness is contentment.

Dalawa. Makakarating ka sa Japan.

Hindi pa ako nakakapunta sa Japan pero dahil ang setting ng movie ay sa Japan (particularly Sapporo City), parang nakarating na rin ako. May ilang kultura at lenggwahe ng Hapon ang malalaman…

View original post 722 more words

About Doctor Eamer

I am a dreamer. Visit me at http://iamdoctoreamer.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: