The Love Clinic

Magpapa-check up ka ba?

Libreng consultation ang hatid namin sa’yo!


Ang The Love Clinic ay binubuo ng mga nagdo-“doktor” sa larangan ng pagiging single

– ex-single
– single ever since
– single for years
– single for the nth time
– single because…
– single for no exact reason.

Qualifications: Graduates of MS Relatable

Kung ikaw ay may mga katanungan ukol sa pagmamahal, mga hinanakit ukol sa mga break-ups, mag-rant hanggang maubusan ka ng mapaghihimutukan, o kaya ay naghahanap ng mapagbubuhusan ng timba ng luha, marami kaming planggana!

At syempre, makatitiyak kang highly confidential ang katauhan mo. Usapang pag-ibig ‘to e! *wink*

Open daily; 24/7 (almost lang naman).

PS: Kung nais mong mag-usisa sa aming asosasyon, maaari kang dumako sa #AskPSA. Malay mo, maging isa ka na rin sa amin!

“Puso ang sandata, pag-ibig ang bala.” Quest